Oferta

KSIĘGOWOŚĆ

Księgowość to nie jest tylko proste wprowadzanie danych! Księgowość to wiedza z wielu gałęzi prawa. Kancelaria nasza zaspokaja potrzeby klientów w zakresie outsourcingu usług księgowych firmie świadczącej je w sposób profesjonalny i rzetelny.

Usługi księgowe świadczone przez Naszą kancelarię: prowadzenie ksiąg handlowych, przygotowanie lub modyfikacja zakładowego planu kont, prowadzenie odpowiednich rejestrów dla płatników VAT-u, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań.

ZUS I PŁACE

Usługi związane z wypłacanym wynagrodzeniem, skierowana jest do każdego, kto zatrudnia pracowników. Bez znaczenia przy tym jest czy jest jeden pracownik czy wielu. Niewielka firma, która zatrudnia jednego lub kilku pracowników zaoszczędza czas i pieniądze, które musiałaby wydać, aby sprostać wysokim wymaganiom stawianym zarówno przez ZUS jak i całe prawo pracy dzięki usłudze zleceniu outsourcingu płac naszej firmie. Proces zatrudniania pracowników w przedsiębiorstwie związane jest z wypełnianiem szeregu obowiązków nałożonych na pracodawcę przez różne gałęzie prawa. Aby nim sprostać trzeba posiadać nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale trzeba też wykonać spory nakład pracy.

Sporządzanie list płac, zbiorówek list płac oraz uzgodnionych raportów dla Klienta (Płace, Księgowość). Terminem przygotowania list płac jest ustalony z Klientem określony dzień każdego miesiąca. Naliczanie wynagrodzeń wykonywane jest w oparciu o przepisy prawne oraz regulamin wynagrodzeń Klienta. Przy naliczaniu wynagrodzeń i sporządzaniu list płac uwzględniane są wszystkie składniki wynagrodzeń np.: wynagrodzenie brutto, premie, dodatki za godziny nadliczbowe, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek za czas choroby, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i macierzyńskie, rozliczanie urlopów, potrącenia.

KREDYTY

Kredyt na rozpoczęcie bądź dofinansowanie bieżącej działalności gospodarczej może być niezwykle pomocny przedsiębiorcą, który chcieliby wystartować z własnym biznesem lub rozwinąć obecny, ale nie mają wystarczających ku temu środków.

Współpracujemy z firmą świadczącą usługi pośrednictwa bankowego. Prezes tej firmy jest w stanie przedstawić i dostosować ofertę kredytową dla każdego podmiotu oraz wynegocjować korzystne prowizje bankowe i stopy procentowe. Współpracuje on z kilkoma dużymi bankami.

INNE

Współpracujemy z przedstawicielami Europejskiego Funduszu Leasingowego i jesteśmy w stanie w imieniu Państwa wynegocjować korzystne źródło finansowania oraz sporządzić niezbędne dokumenty finansowe.

Chcielibyście Państwo zarejestrować siedzibę swojej firmy w Warszawie bez wynajmowania powierzchni biurowej – umożliwimy to za niewielką cenę wraz z obsługą sekretarską. Będziemy w imieniu Państwa przyjmować przychodzącą do Państwa korespondencję, telefony oraz inne informacje, a następnie przekażemy je Państwu według ustalonych obopólnych uzgodnień.

TWORZENIE BIZNES PLANÓW

Wykonujemy biznes plany dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie wiemy czego oczekują instytucje finansowe i analitycy kredytowi.

Biznes Plan to nie tylko opis Twojej działalności, który możesz przedstawić osobom z zewnątrz aby uzyskać dofinansowanie lub znaleźć partnera biznesowego. To także żywy dokument, który powinien rozwijać się wraz z Twoją firmą.