O firmie

Biuro powstało w 1998 r. i od początku istnienia staraliśmy się aby świadczyło usługi na najwyższym poziomie. Obsługujemy spółki prawa handlowego, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany.

Oferta biura obejmuje obsługę księgową podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych, ksiąg podatkowych, ewidencji środków trwałych, jak i w zakresie kadrowo płacowym. Sporządzamy listy płac, umowy o pracę, deklaracje ZUS, roczne deklaracje dla pracownika, przygotowanie dokumentów, formularzy i zgłoszeń do ZUS, US, GUS. Posiadamy uprawnienia Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jesteśmy również, zgodnie z obowiązującymi przepisami ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami rachunkowo-księgowymi.

Sposób prowadzenia księgowości dostosowujemy indywidualnie do potrzeb każdego Klienta. Wszystkim pomagamy w budowaniu perspektywicznego biznesu nie tylko poprzez profesjonalną obsługę księgową ale również doradztwo finansowe i biznesowe. Dzięki współpracy z firmami leasingowymi, biurem biegłego rewidenta oraz bankami oferujemy Klientom kompleksową obsługę i pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zespół pracowników stanowią osoby o długoletnim stażu pracy w księgowości.